IMPRESUM

BEAUTY ACADEMY
Keitumer Landstrasse 40
25980 Sylt
Deutschland
Tel.: +421 918 22 99 59
Web: www.beauty-academy.eu
E-mail: slovensko@beauty-academy.eu
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PREDAJA:
DE 304 632 459
MAJITEĽ:
Petra Schreiber

Zodpovednosť za obsah:

Obsah našej webovej stránky bol vytvorený veľmi dôkladne, avšak nemôžeme vám stopercentne zaručiť, že obsah je správny, úplný a aktuálny. Ako poskytovateľ služieb sme podľa § 7 ods.1 zákona o telekomunikačných médiách (TMG) zodpovední za obsah týchto stránok podľa všeobecných právnych predpisov. Podľa §§ 8 až 10 TMG však ako poskytovateľ služieb nie sme povinní sledovať prenesené alebo uložené cudzie informácie ani skúmať okolnosti, ktoré vykazujú protizákonnú činnosť. Nijako to neobmedzuje povinnosti na odstránenie alebo zablokovanie používania informácií podľa všeobecných právnych predpisov. Takéto ručenie je však možné až od času, kedy sme sa dozvedeli o konkrétnom porušení zákona. Ak sa dozvieme o príslušnom porušení zákona, daný obsah bezodkladne odstránime.

Zodpovednosť za odkazy:

Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Z tohto dôvodu nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov v čase vytvorenia odkazu. V čase vytvorenia odkazu nebolo možné zistiť žiadny nezákonný obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok nie je možná bez konkrétnych dôkazov o porušení. Hneď ako sa dozvieme o porušení právnych predpisov, takéto odkazy okamžite odstránime.

Copyright:

Obsah na týchto stránkach vytvorených prevádzkovateľom webovej stránky podlieha nemeckému autorskému zákonu.

Rozmnožovanie, úprava, distribúcia a akékoľvek iné použitie mimo autorských práv vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu webovej stránky. Súbory na stiahnutie a kópie tejto stránky sú povolené používať iba na súkromné a nekomerčné účely. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, autorské práva tretích strán sa rešpektujú. Ako taký je označený najmä obsah tretích strán. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, dajte nám prosím vás vedieť. Hneď ako sa dozvieme o porušení právnych predpisov, takýto obsah okamžite odstránime.

Toto právne oznámenie sa vzťahuje aj na nasledujúce sociálne siete: Google, Facebook, Youtube a Instagram.

Platnosť: od januára 2020